Fitness Rotterdam

Algemene Voorwaarden

Openingstijden & Tarieven

City Gym Rotterdam is ten allen tijden gerechtigd de openingstijden en tarieven te wijzigen. Tijdens officiële feestdagen en vakantie periodes behoudt City Gym Rotterdam het recht om de sportschool te sluiten, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van de abonnementskosten of teruggave.

Er is geen pin apparaat aanwezig, voor alle diensten kan worden voldaan via een contante betaling. De entreekosten per keer bedragen €1,50 de prijzen voor abonnementen kan je op deze pagina terug vinden.

Abonnementen zijn “prepaid” en dienen vooraf betaald te worden. Wanneer de tijd is verstreken wordt er niets automatisch verlengt en zal de klant de duur zelf moeten verlengen in de sportschool.

De tien rittenkaart is 4 weken geldig. De kaart mag gedeeld worden zolang de eind datum niet overschreden wordt.

Voor alle diensten geldt, eenmaal betaald kan er geen beroep worden gedaan op restitutie.

Kledingvoorschriften& Handdoekgebruik

In de fitness ruimte dien je te allen tijde correcte sportkleding te dragen. Wij hebben geen aparte kleedkamers dus het beste is om al in je sportkleding te komen, je kan je eventueel omkleden op onze toilet.

Tijdens het sporten is een handdoek verplicht!

Omgangsregels

City Gym Rotterdam heeft een behoorlijk diverse klantenkring. Dat wil zeggen dat er over het algemeen mensen komen die diverse religies volgen, geen religie volgen, met diverse culturele achtergronden en zowel mannen als vrouwen.

Ongewenste intimiteiten, discriminatie en/of racisme wordt door City Gym Rotterdam op geen enkele manier getolereerd! Indien noodzakelijk wordt er bij overtreding van deze omgangsregels de toegang tot onze gym ontzegd en waar nodig aangifte gedaan bij de Politie Rotterdam.

Veiligheid & Aansprakelijkheid

Het gebruik van de fitness apparatuur binnen City Gym Rotterdam geschiedt geheel op eigen risico.

City Gym Rotterdam is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van je eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om de gym. City Gym Rotterdam kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.

Slotbepaling

City Gym Rotterdam is ten alle tijden gerechtigd om één ieder die zich niet aan de regels houdt de toegang tot onze sportschool Rotterdam voor een te bepalen duur te ontzeggen, zonder enig recht op restitutie van reeds betaalde diensten.

Laatste update: 7 mei 2019
Scroll naar top